Locatie

Hoofdlocatie: Standerdmolen 103 Dependance: Laning 10

Telefoon

078 676 2426

Huisartsen

U kunt bij de assistente aangeven welke klacht(en) u met de huisarts wil bespreken. Uiteindelijk beslissen de arts en u samen tijdens het consult welke klacht(en) besproken kunnen worden.

Kleine chirurgische ingrepen

Voor een kleine ingreep, zoals het verwijderen van een moedervlek, wordt extra tijd uitgetrokken. Meestal gebeurt dit ’s middags. Afspraken lopen via de assistente.

De ingrepen, die in de huisartsenpraktijk worden gedaan, zijn de volgende:

– Inbrengen/verwijderen IUD (spiraaltje)

– Verwijderen lipomen (vetbulten), atheroomcystes (verstopte talgklieren) etc.

– Wigexcisies (gedeeltelijk verwijderen van teennagels)