Locatie

Hoofdlocatie: Standerdmolen 103 Dependance: Laning 10

Telefoon

078 676 2426

Huisregels

Als patiënt volgt u ten alle tijden deze huisregels en de aanwijzingen op van de zorgverleners.

Binnen de praktijkruimtes en voor de toegangsdeur is het niet toegestaan te roken. 

Binnen de praktijkruimte zijn huisdieren niet toegestaan. Wij maken een uitzondering, als u ten gevolge van uw ziekte begeleiding krijgt van een dier. U wordt dan wel vriendelijk verzocht om dit vooraf aan de doktersassistente te vertellen, zodat er hiermee rekening kan worden gehouden. 

Als patiënt en zorgverlener groeten wij elkaar mondeling, we geven elkaar (nog) geen hand.

Het dragen van een mondkapje is verplicht tijdens uw verblijf in ons pand.

Patiënt en zorgverlener behandelen elkaar ten alle tijden met wederzijds respect.

Er wordt met geen enkele uitzondering discriminatie of (non-) verbale agressie tussen patiënt en zorgverlener getolereerd. Indien er toch sprake hiervan is zal er allereest een mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing worden geven. In extreme gevallen zullen wij ook de politie inschakelen en waar nodig aangifte doen. Daarnaast kunnen/mogen wij dan ook gepaste maatregelen treffen. Hierbij kunt u denken aan het beëindigen van behandelingsovereenkomst binnen een bepaald termijn.

Afspraken afzeggen mag. Wij zouden het fijn vinden als u dit minimaal 24 uur van te voren aangeeft. Indien u een afspraak niet afzegt, zullen wij een aantekening maken in uw dossier. Als zich een tweede situatie voordoet zullen wij u een schriftelijke waarschuwing sturen. Vanaf een derde geval sturen wij een factuur ter hoogte van de gemaakte kosten.

Wij waarderen het als u ons opbouwende feedback geeft. Voor meer informatie verwijzen wij u naar  het kopje ‘feedback’ op onze website. Daarnaast vinden we het fijn om ook positieve ervaringen van u te horen.