Locatie

Hoofdlocatie: Standerdmolen 103 Dependance: Laning 10

Telefoon

078 676 2426

MDL Initiation

 

Inclusiecriteria

Dit zorgpad is bedoeld voor patiënten met recidiverende of chronische dyspepsie, reflux en/of buikklachten en verdenking PDS, waarbij het advies van een MDL-arts gewenst is omdat:

  • Er onzekerheid is over de diagnose.
  • Er onvoldoende effect van behandeling is en/of persisterende klachten optreden.
  • Er sprake is van een atypisch beloop bij de gestelde diagnose.
  • Je overweegt om een scopie aan te vragen.
  • De patiënt expliciet wenst dat een specialist meekijkt.
  • Het niet lukt om de patiënt voldoende gerust te stellen.

 

Exclusiecriteria

Dit zorgpad is niet geschikt voor patiënten:

  • Jonger dan 18 jaar.
  • Met alarmsymptomen of acute/spoedeisende klachten (i).

(i) Passagestoornis, ongewenst gewichtsverlies >5 kg/3 mnd, ijzergebreksanemie, rectaal bloedverlies, melaena, bloedbraken, aanhoudend braken, geprikkelde buik, verdenking ileus, dehydratie, verdenking perforatie, veranderd ontlastingspatroon etc.