Locatie

Hoofdlocatie: Standerdmolen 103 Dependance: Laning 10

Telefoon

078 676 2426

Dossierinzage

Voortaan kunt u uw medisch dossier zelf online bekijken.

In uw medisch dossier staat bijvoorbeeld:

het advies van uw huisarts

de uitslagen van uw laboratoriumonderzoek(en)

een overzicht van uw (chronische) medicatie

recente consulten bij uw huisarts

verslagen van medisch specialisten

Alleen de huisarts, medewerkers van de huisartsenpraktijk en uzelf kunnen uw gegevens inzien. Uw gegevens zijn veilig en andere mensen kunnen ze niet zien. U ziet uw gegevens nadat u veilig inlogt. 

Uw medisch dossier en onderzoeksuitslagen kunt u eenvoudig inzien via uw patiëntenportaal of via de Quin-app.

Anderen inzage geven in uw medisch dossier

U kunt uw medisch dossier aan anderen laten zien. Bijvoorbeeld aan een familielid of aan een goede vriend die u helpt met de zorg voor uw gezondheid. Bedenk eerst of u het goed vindt dat iemand anders uw gegevens ziet. Geef nooit zomaar uw gegevens.

Soms vragen verzekeraars, gemeenten of een andere bedrijf om informatie over uw gezondheid. Vaak bent u niet verplicht om die gegevens te geven. In sommige gevallen kan het zijn dat u de gegevens wel wilt delen: geef dan nooit uw hele medisch dossier en deel alleen de gegevens die nodig zijn.

Twijfelt u over het geven van uw medische gegevens aan iemand? Bespreek dit dan met uw huisarts of de assistente. Zij kunnen u helpen.

Uw gegevens zijn persoonlijk. Geef uw inlogcodes nooit aan anderen.

Huisartsenpraktijk Puttershoek