Locatie

Hoofdlocatie: Standerdmolen 103 Dependance: Laning 10

Telefoon

078 676 2426

Oorsuizen

 

Wanneer heb je oorsuizen? 

Oorsuizen betekent dat je een geluid hoort in je hoofd of oren, terwijl er niets is wat geluid maakt. Iemand anders hoort het geluid dus niet. Oorsuizen kan zoemend, fluitend, sissend, bonzend of piepend zijn. Het geluid kan in één of twee oren worden gehoord, in het hoofd of als ruis ver weg. Je kunt continu last hebben van oorsuizen, maar je kunt het ook alleen horen als je in bed ligt. Een andere naam voor oorsuizen is tinnitus. Het komt bij ongeveer 2 miljoen Nederlanders voor en kan meestal geen kwaad.  

 

Over hoe oorsuizen ontstaat, is nog veel onduidelijk. Het kan optreden na een verkoudheid, als er vocht in het middenoor zit. Of als het oor verstopt zit door oorsmeer. Het kan ook komen door beschadiging door harde geluiden of lawaai (knal, concert, oordopjes met te harde muziek). Verder lijkt er een verband te zijn tussen stress en depressiviteit en het hebben van oorsuizen. Ouderdom, een hoge bloeddruk of beschadiging van de gehoorbeentjes in het oor kunnen ook leiden tot oorsuizen. Of het kan een bijwerking zijn van bepaalde medicijnen. 

Meestal is er geen duidelijke oorzaak. Oorsuizen gaat vaak samen met slechter horen. Het kan zijn dat bepaalde hersengebieden overactief worden door het gehoorverlies. Hierdoor wordt onbewust een prikkel afgegeven. Zo wordt er geluid gehoord terwijl dat er niet is. Een andere verklaring is dat beschadigde gehoorcellen in het middenoor uit zichzelf een geluidsprikkel naar de hersenen sturen. Dus zonder dat er een geluid van buitenaf is.  

 

Wat kun je zelf doen?  

De behandeling van oorsuizen hangt af van de oorzaak. Er bestaat geen behandeling die oorsuizen geneest. Maar in de meeste gevallen worden de klachten van het oorsuizen in de loop van de tijd vanzelf minder, met name door gewenning. Je kunt zelf het volgende doen: 

 

 • Afleiding en ontspanning zoeken. 

Afleiding en ontspanning kunnen goed helpen in het omgaan met oorsuizen. Spanning en stress zorgen er vaak voor dat de klachten erger worden. Sporten, bewust ontspannen of geconcentreerd werken kunnen ervoor zorgen dat je minder last hebt van oorsuizen. 

 • Ervaringen delen. 

Het kan al helpen om te weten dat er meer mensen zijn die last hebben van oorsuizen. Praat erover met vrienden en kennissen. Of leer van ervaringsdeskundigen hoe zij met oorsuizen omgaan. De stichting Hoormij heeft een website en organiseert informatiebijeenkomsten.  

 • Zorgen voor achtergrondgeluiden. 

Achtergrondgeluiden of zachte muziek kunnen het oorsuizen even verminderen of laten verdwijnen. Er zijn ook verschillende tinnitus-apps die door geluiden het oorsuizen kunnen verminderen.  

 • Hulpmiddelen gebruiken. 

Als het oorsuizen wordt veroorzaakt door ouderdom of lawaaischade, kan een hoortoestel de klachten verminderen. Beter horen kan het oorsuizen overstemmen. 

Er bestaan ook tinnitus-maskeerders. Dit zijn apparaatjes die een zacht geluid maken waardoor het oorsuizen wordt overstemd. Deze apparaatjes zijn verkrijgbaar bij een gehoorcentrum (audiologisch centrum).  

 • Professionele hulp inschakelen. 

Als het oorsuizen grote invloed heeft op je leven, kan een psycholoog je helpen om beter om te gaan met het oorsuizen en eraan te wennen. Behandelingen zijn Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en Tinnitus Retraining Therapy (TRT). 

 

Heb je medicijnen nodig? 

Er zijn geen medicijnen om oorsuizen te genezen. Als het oorsuizen wordt veroorzaakt door een verkoudheid, kan neusspray met xylometazoline helpen. Deze neusspray mag je niet langer dan een week gebruiken. Houd je aan de dosering op de verpakking. Als het oorsuizen komt door (nieuwe) medicijnen, kun je deze medicijnen in overleg met je huisarts aanpassen. 

 

Bel je huisarts als je naast oorsuizen de volgende klachten hebt: 

 • Koorts. 
 • Misselijkheid en braken. 
 • Hevige hoofdpijn. 
 • Slecht zien. 
 • Uitvalsverschijnselen (verminderde kracht in armen of benen, afhangende mondhoek of ooglid). 
 • Plotselinge doofheid aan een oor. 
 • Plotselinge of aanvalsgewijze (draai)duizeligheid. 
 • Langzaam erger wordende slechthorendheid aan één of allebei de oren. 
 • Oorsuizen aan één oor dat gelijk loopt met je hartslag. 

 

Bel ook met je arts bij twijfel, vragen of zorgen over je klacht. Ook als de klachten erger worden of veranderen, kun je het beste contact met je huisarts opnemen. 

 

Bronnen 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Quin medisch specialisten, medisch onderzoekers en met gebruik van publieke bronnen.