Locatie

Hoofdlocatie: Standerdmolen 103 Dependance: Laning 10

Telefoon

078 676 2426

Patiëntinfo

 

Het Patiëntportaal

Hier kunt u door worden verwezen naar het portaal voor het aanvragen van herhaalrecepten, afspraak maken of een vraag digitaal stellen aan de assistente.

 

Herhaalrecepten aanvragen

Hier vindt u informatie over de verschillende manieren om medicatie te herhalen.

 

Medisch dossier

Hier kunt u toegang krijgen tot uw eigen medisch dossier