Locatie

Hoofdlocatie: Standerdmolen 103 Dependance: Laning 10

Telefoon

078 676 2426

Vergiftiging of intoxicatie

 

Wanneer heb je een intoxicatie?  

Je bent vergiftigd als je lichaam beschadigt na het binnenkrijgen of opnemen van een bepaald middel. Bijvoorbeeld via je mond, via je ademhaling of via je huid. Dit kan zijn bij alcohol of drugs, medicijnen, (giftige) planten, dierenbeten, chemische stoffen of gassen. Klachten kunnen onschuldig zijn, zoals jeuk, misselijk zijn of overgeven. Maar afhankelijk van de hoeveelheid en soort stof kan het ook gevaarlijk zijn. Je kunt verward raken, ademhalingsproblemen of hartritmestoornissen krijgen en zelfs in coma raken of overlijden. 

 

Wat kun je zelf doen?  

Voorzorg 

 • Bekijk de ‘Gifwijzer’ die je kunt krijgen bij de apotheek. Hierin staan tips om vergiftiging te voorkomen en te herkennen. Ook staat erin wat je moet doen bij een vergiftiging. 
 • Wees voorzichtig met stoffen die giftig kunnen zijn (schoonmaakmiddelen, medicijnen, paddenstoelen en bepaalde planten). Bewaar mogelijke giftige stoffen zoals schoonmaakmiddelen en medicijnen buiten het bereik van kinderen.  
 • Draag beschermende werkkleding als je met giftige stoffen werkt. 
 • Zorg voor frisse lucht als je denkt dat er gassen zijn die voor vergiftiging kunnen zorgen. 

 

Bij vergiftiging 

 • Bel direct een arts als je denkt dat je een vergiftiging hebt of iemand anders een vergiftiging heeft. 
 • Bewaar overgebleven medicijnen, verpakkingen of etiketten van het middel en neem ze mee naar de arts. 
 • Eet en drink niks en neem niets in voordat je dit met een arts overlegd hebt. 
 • Wek het braken niet op. Dit kan bij sommige stoffen gevaarlijk zijn. 

 

Heb je medicijnen nodig?  

Dit is afhankelijk van de ingenomen stof. Voor elke stof kan het anders zijn wat je moet doen of wat je in moet nemen. Als je medicijnen nodig hebt, zal de arts dit aan je vertellen. Voor sommige giftige stoffen zijn er medicijnen die de werking van de giftige stof tegengaan. In andere gevallen kan de giftige stof minder schadelijk worden gemaakt door het middel te binden, bijvoorbeeld met actieve kool. De giftige stof komt dan met de ontlasting mee het lichaam uit.  

 

Bel direct je huisarts of 112 als 

 • Je denkt dat jijzelf of een ander een vergiftiging heeft en daardoor suf is, problemen heeft met ademhalen of andere ernstige klachten heeft. 

 

Bel je huisarts als 

 • Je denkt dat je te veel of verkeerde medicijnen hebt ingenomen. 
 • Je denkt dat je een andere soort vergiftiging hebt. 
 • Je klachten hebt als jeuk, misselijkheid, overgeven, slaperig zijn of verward zijn na het innemen van medicijnen.  
 • Je terugkomende klachten hebt bij drugsgebruik of te veel alcohol en hulp wil om hiermee te stoppen 

 

Bel ook met je arts bij twijfel, vragen of zorgen over je klacht. Ook als de klachten erger worden of veranderen, kun je het beste contact met je huisarts opnemen. 

 

Bronnen 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Quin medisch specialisten, medisch onderzoekers en met gebruik van publieke bronnen.